Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ułatwienia dostępu

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach 93 x 93 cm. Na rewersie sztandaru umieszczono godło państwowe na czerwonym tle. Godłem jest Orzeł Biały z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę, rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Orzeł jest okolony wieńcem liści laurowych symbolizujących wielkość i chwałę.

Awers jest w kolorze białym symbolizującym czystość i oddanie. W środkowej części znajduje się portret Bolesława Chrobrego jako króla trzymajacego włócznię Św. Maurycego. Nad portretem widnieje napis: Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Bolesława Chrobrego. Poniżej portretu napis: w Płocku. Narożne części awersu wypełniają liście dębu symbolizujące siłę i wielkość władcy.

Sztandar jest obszyty złotymi frędzlami. Drzewiec sztandaru ma 2 m i 30 cm długości. Zakończony jest metalową głowicą w formie orła w koronie. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem ojczyzny i narodu, jest także symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o tej wymowie należy zawsze okazywać mu cześć.

Hymn Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11
im. Bolesława Chrobrego w Płocku

słowa: Maria Górecka
muzyka: Maciej Karczewski

 

Dumne polskie dzieci, potomkowie Chrobrego,
W przyszłość odważnie ruszamy, silni zdobytą wiedzą.
Przesłanie wielkiego króla ze sobą na życie weźmiemy,
Choć inaczej dzisiaj ojczyźnie służyć chcemy.

Ref:
Więc naprzód śmiało z podniesioną głową,
jesteśmy dumną Szkołą Podstawową,
Królewskie tradycje w przyszłość poniesiemy,
o Polsce zawsze pamiętać będziemy.

 

Dzielni rycerze króla o Polskę wojowali,
A my tajniki wiedzy pilnie będziemy zgłębiali.
Uczciwość, męstwo, honor przejęliśmy jako wiano
I niech te wartości na zawsze już w jedenastce zostaną.

Ref:
Więc naprzód śmiało z podniesioną głową...

 

Największym sukcesem króla było zdobycie korony,
A dla nas na świadectwie pasek biało - czerwony.
Współczesne polskie dzieci, historię pamiętać chcemy,
W podróż naszego życia wspomnienia o szkole weźmiemy.

Ref:
Więc naprzód śmiało z podniesioną głową...

 

Melodia

Akompaniament

 

03.09.1962 r.
Oddanie szkoły do użytku. Tadeusz Kurpiewski dyrektorem szkoły.

14.12.1963 r.
Nadanie szkole imienia Generała Karola Świerczewskiego i odsłonięcie tablicy pamiątkowej w XX rocznicę powstania LWP.

15.04.1967 r.
Uroczystość 20-lecia śmierci Patrona Szkoły. Wręczenie szkole sztandaru od społeczeństwa miasta w sali kina ''Przedwiośnie''.

28.03.1972 r.
Nadanie szczepowi ZHP nr 11 imienia Generała Karola Świerczewskiego i wręczenie szczepowi proporca.

30.11.1976 r.
Wstąpienie SP nr 11 do "Rodziny Walterowskiej" w 40-lecie powstania Międzynarodowych Brygad w Hiszpanii.

28.03.1982 r.
Uroczystość 20 - lecia Szkoły i 30 - lecia śmierci Patrona Szkoły z udziałem 5 szkół walterowskich.

10.04.1983 r.
Nadanie Szkole nr 11 medalu 60 - lecia Polskiego Związku Pływackiego.

29.06.1985 r.
Przejście na emeryturę po 23 latach sprawowania funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 Tadeusza Kurpiewskiego.

01.09.1985 r.
Marianna Kurzyńska - p.o. dyrektora szkoły.

01.01.1986 r.
Mgr Janina Goczyńska - dyrektorem szkoły.

26.03.1988 r.
Jubileusz 25 - lecia Szkoły Podstawowej nr 11.

01.12.2000 r.
Nadanie szkole imienia Bolesława Chrobrego i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

31.08.2006 r.
Przejście na emeryturę Pani Janiny Goczyńskiej po 20 latach sprawowania funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11.

01.09.2006 r.
Dr Maciej Kołodziejski - dyrektorem szkoły.

16.12.2007 r.
Uruchomienie monitoringu w naszej szkole.

08.05.2008 r.
Pierwsza edycja Międzyszkolnego Fetiwalu Twórczości.

01.09.2008 r.
Szkoła otrzymuję nazwę: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku.

01.09.2011 r.
Mgr Maciej Karczewski - dyrektorem szkoły.

03.09.2012 r.
Pierwszy oddział zerowy w historii szkoły.

12.10.2012 r.
Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 11.

18.12.2012 r.
Oddanie do użytku placu zabaw w ramach rządowego projektu "Radosna szkoła".

18.12.2013 r.
Zakończenie generalnego remontu sali gimnastycznej.

21.08.2015 r.
Zakończenie prac remontowych - wymiana sieci elektrycznej i logicznej.

01.09.2015 r.
Rozpoczynamy pracę z dziennikiem elektronicznym.

05.04.2017 r.
X edycja Międzyszkolnych Spotkań Twórczych.

01.09.2017 r. 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 staje się ponownie szkołą ośmioklasową.

03.09.2019 r. 
Oddanie do użytku boisk wielofunkcyjnych zmodernizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Płocka.

28.10.2022 r. 
Jubileusz 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 11.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Miasto Płock  w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku,
  • Zespół Szkół Technicznych w Płocku,
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku,
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku,
  • Zespół Szkół Nr 5 w Płocku

otrzymają pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowania wspierającego naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 70 624 291,63 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838,76 , natomiast dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 2 374 495,00 zł.