Ułatwienia dostępu

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11

Rok szkolny 2023/2024

 

KLASY I - III

Małgorzata Kucicka - 1A

Małgorzata Chiszberg - 1B

Anna Ferenc - 1C

Dorota Dądzik - 2A

Aleksandra Czarnecka - 2B

Agnieszka Adamkowicz - 2C 

Agata Piotrowska - 3A

Joanna Wielgócka - 3B

Joanna Szymborska - 3C

 

JĘZYK POLSKI

Edyta Dzięgielewska

Marek Lewandowski

Renata Rybicka - Jakielska

 

JĘZYK ANGIELSKI

Marta Kowalska

Beata Pianowska

Paulina Sobczak

Karolina Wegner

 

JĘZYK NIEMIECKI

Kamila Topolska

 

MATEMATYKA

Katarzyna Bałdowska

Piotr Nacfalski

Monika Salamon

Marta Smuk

 

HISTORIA

Marek Lewandowski

Zbigniew Puchalski

 

PRZYRODA

Katarzyna Rosiak

 

BIOLOGIA

Katarzyna Rosiak

 

GEOGRAFIA

Elżbieta Winconek

 

CHEMIA

Katarzyna Jabłońska

 

FIZYKA

Marta Smuk

 

INFORMATYKA

Michał Krzywda

Michał Pach

Gabriel Sieradzki

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Paweł Śmigała

 

PLASTYKA

Litosława Koper

 

MUZYKA

Michał Krzywda

Gabriel Sieradzki

 

TECHNIKA

Iwona Zaremba

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Konrad Błaszczyk

Krystyna Polacka

Przemysław Zieliński

 

RELIGIA

Renata Urbańska

Anna Rakowiecka

 

BIBLIOTEKA

Iwona Traczyk

Iwona Zaremba

 

ŚWIETLICA

Małgorzata Zielińska - kierownik świetlicy

Maciej Karczewski

Monika Klimek

Małgorzata Stefańska

Iwona Traczyk

Anna Zgorzelska

 

PEDAGOG SPECJALNY

Luiza Ciesielska - 8B 

Marlena Dądzik - 3C

Maria Gorczyca - 1C

Dorota Grabowicz - 7A

Marta Grajkowska - 2C

Iwona Myślińska - 4C

Milena Sawicka - Wychódzka - 8B

Hanna Szachowska - 5C

 

PEDAGOG / PEDAGOG SPECJALNY

Wioletta Polańczyk - Braun

 

PSYCHOLOG

Milena Sawicka - Wychódzka

 

LOGOPEDA

Paulina Mikos

 

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Anna Zgorzelska

 

DORADCA ZAWODOWY

Luiza Ciesielska

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Miasto Płock  w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku,
  • Zespół Szkół Technicznych w Płocku,
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku,
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku,
  • Zespół Szkół Nr 5 w Płocku

otrzymają pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowania wspierającego naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 70 624 291,63 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838,76 , natomiast dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 2 374 495,00 zł.