Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ułatwienia dostępu

Załączniki:
FileDescription
Download this file (Procedura dostępu do pomieszczeń szkolnych po zajęciach szkolnych.pdf)Procedura dostępu do pomieszczeń szkolnych po zajęciach szkolnych.pdf 
Download this file (Procedura dostępu do pomieszczeń szkolnych podczas pobytu uczniów.pdf)Procedura dostępu do pomieszczeń szkolnych podczas pobytu uczniów.pdf 
Download this file (Procedura dotycząca incydentów i naruszeń ochrony danych osobowych.pdf)Procedura dotycząca incydentów i naruszeń ochrony danych osobowych.pdf 
Download this file (Procedura dotycząca korzystania z kuchni i zaplecza kuchennego.pdf)Procedura dotycząca korzystania z kuchni i zaplecza kuchennego.pdf 
Download this file (Procedura dotycząca zasad wykorzystania zapisów z monitoringu.pdf)Procedura dotycząca zasad wykorzystania zapisów z monitoringu.pdf 
Download this file (Procedura funkcjonowania dziennika elektronicznego.pdf)Procedura funkcjonowania dziennika elektronicznego.pdf 
Download this file (Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego.pdf)Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego.pdf 
Download this file (Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.pdf)Procedura organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.pdf 
Download this file (Procedura organizacji zajęć pozalekcyjnych.pdf)Procedura organizacji zajęć pozalekcyjnych.pdf 
Download this file (Procedura organizowania apeli i uroczystości szkolnych.pdf)Procedura organizowania apeli i uroczystości szkolnych.pdf 
Download this file (Procedura organizowania dyskotek.pdf)Procedura organizowania dyskotek.pdf 
Download this file (Procedura podziału na grupy według stopnia zaawansowania znajomości języka obcego.pdf)Procedura podziału na grupy według stopnia zaawansowania znajomości języka obcego.pdf 
Download this file (Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego.pdf)Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego.pdf 
Download this file (Procedura postępowania w przypadku kradzieży, zaginięcia dziennika.pdf)Procedura postępowania w przypadku kradzieży, zaginięcia dziennika.pdf 
Download this file (Procedura postępowania w przypadku kradzieży.pdf)Procedura postępowania w przypadku kradzieży.pdf 
Download this file (Procedura postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego.pdf)Procedura postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego.pdf 
Download this file (Procedura postępowania w przypadku pobicia dziecka w domu.pdf)Procedura postępowania w przypadku pobicia dziecka w domu.pdf 
Download this file (Procedura postępowania w przypadku posiadania przez ucznia narzędzi, przedmiotów lub substancji niebezpiecznych.pdf)Procedura postępowania w przypadku posiadania przez ucznia narzędzi, przedmiotów lub substancji niebezpiecznych.pdf 
Download this file (Procedura postępowania w przypadku wystąpienia cyberprzemocy (PBI).pdf)Procedura postępowania w przypadku wystąpienia cyberprzemocy (PBI).pdf 
Download this file (Procedura postępowania w przypadku wystąpienia przemocy lub agresji.pdf)Procedura postępowania w przypadku wystąpienia przemocy lub agresji.pdf 
Download this file (Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych.pdf)Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych.pdf 
Download this file (Procedura postępowania w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wplywem środków psychoaktywnych (...).pdf)Procedura postępowania w przypadku, gdy na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wplywem środków psychoaktywnych (...).pdf 
Download this file (Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń posiada środek odurzający (...).pdf)Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń posiada środek odurzający (...).pdf 
Download this file (Procedura postępowania w razie zaistnienia wypadku przy pracy.pdf)Procedura postępowania w razie zaistnienia wypadku przy pracy.pdf 
Download this file (Procedura postępowania w sprawie przyjmowania skarg i wniosków.pdf)Procedura postępowania w sprawie przyjmowania skarg i wniosków.pdf 
Download this file (Procedura postępowania w z dzieckiem przewlekle chorym.pdf)Procedura postępowania w z dzieckiem przewlekle chorym.pdf 
Download this file (Procedura przyjęcia ucznia do oddziału integracyjnego.pdf)Procedura przyjęcia ucznia do oddziału integracyjnego.pdf 
Download this file (Procedura udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.pdf)Procedura udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.pdf 
Download this file (Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz duplikatów.pdf)Procedura wydawania legitymacji szkolnych oraz duplikatów.pdf 
Download this file (Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego.pdf)Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego.pdf 
Download this file (Procedura zwalniania ucznia z zajęć.pdf)Procedura zwalniania ucznia z zajęć.pdf 

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Miasto Płock  w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku,
  • Zespół Szkół Technicznych w Płocku,
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku,
  • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku,
  • Zespół Szkół Nr 5 w Płocku

otrzymają pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowania wspierającego naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 70 624 291,63 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838,76 , natomiast dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 2 374 495,00 zł.