Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Ułatwienia dostępu

Tytuł projektu: „Z podstawówką w świat”

Wnioskodawca: Gmina Miasto Płock

Realizator:

 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Brzechwy w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. św. Franciszka z Asyżu w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Władysława Broniewskiego w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018 r. - 31.08.2020 r.

Wartość ogółem: 1 993 363,85

Wartość dofinasowania: 1 816 551,35

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia w dziewięciu płockich szkołach podstawowych dla 1203 uczniów w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacji procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji 64 nauczycieli.

 

W ramach projektu będą realizowane następujące typy operacji:

 • kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (innowacyjność, kreatywność, umiejętność rozumienia, krytyczne myślenie),
 • tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
 • korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz rozwijanie kompetencji informatycznych,
 • indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Każdemu uczniowi zgodnie z jego potrzebami zostaną zagwarantowane dodatkowe formy wsparcia uzupełniające wiedzę, wyrównujące braki edukacyjne, rozwijające talenty, pasje, zainteresowania, zmniejszające deficyty rozwojowe. Uzupełnienie wiedzy będzie pozwalało na płynne i bezproblemowe przejście na kolejne etapy edukacji uczniom słabszym.

 

Planowane działania:

 • realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej dla uczniów dziewięciu płockich szkół podstawowych,
 • doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne,
 • doskonalenie nauczycieli.

 

Zakładane efekty:

 • zrealizowanie 1 projektu w którym zostaną sfinansowane koszty dodatkowych form wsparcia dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli,
 • 1203 uczniów po opuszczeniu programu nabędzie kompetencje kluczowe,
 • 64 nauczycieli po opuszczeniu programu uzyska dodatkowe kwalifikacje/nabędzie nowe kompetencje,
 • 34 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w zakresie TIK,
 • w 9 placówkach pracownie przedmiotowe zostaną doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne.

 

Biuro projektu:
Urząd Miasta Płocka,
Stary Rynek 1, 09-400 Płock
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Miasto Płock  w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu następujące szkoły:

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku,
 • Zespół Szkół Technicznych w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku,
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku,
 • Zespół Szkół Nr 5 w Płocku

otrzymają pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowania wspierającego naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 70 624 291,63 zł.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838,76 , natomiast dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 2 374 495,00 zł.