Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Smaller Default Larger

Szanowni Państwo,
w załączniku zamieszczamy listę uczniów, którym zostało przyznane stypendium miejskie na okres luty - czerwiec 2021 r.  Zestawienie jest również dostępne na stronie internetowej www.zjoplock.pl

Załączniki:
FileDescription
Download this file (miejskie_lista_stypendystów_II_VI_2021.pdf)miejskie_lista_stypendystów_II_VI_2021.pdf 

Sekretariat szkoły:

dni robocze, godz.  8:00 - 15:00

tel. 24 364 77 80

 

Dyżur pedagoga szkolnego:

piątek, godz. 8:00 - 11:00

tel. 24 364 77 89, sala 28

 

Dyżur psychologa szkolnego:

wtorek, godz. 8:15 - 9:45 i 12:00 - 13:30

tel. 24 364 77 89, sala 28

 

Dyżur nauczycieli bibliotekarzy:

wtorek, godz. 12:00 - 16:00

środa, godz. 8:00 - 12:00

tel. 24 364 77 91

http://youtube.pl/sp11plockTV

 

Zuchy z Gromady Zuchowej "Bractwo Leśnej Tajemnicy" i uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od 10 lat. Od trzech lat organizujemy stacjonarną puszkę, do której wrzucane są środki z prowadzonej w szkole licytacji lub z indywidualnych wpłat.

Rozliczenie 29 Finału WOŚP:

 • stacjonarna puszka - 874,56 zł
 • zbiórka wolontariacka - 3452,74 zł
 • zebrane środki łącznie - 4327,30 zł

Bardzo dziękujemy wolontariuszom, którzy kwestowali od godz. 8:30 - 12:00. Dziękujemy za ich zaangażowanie, poświęcony czas i harcerską służbę. Dziękujemy rodzicom wolontariuszy za wsparcie obecnością, gorącą herbatą, pomoc w bezpiecznym transporcie wolontariuszy do Miejskiego Sztabu WOŚP. Gorące podziękowania składamy na ręce uczniów, rodziców i wszystkich tych, którzy wsparli WOŚP. To nasze wspólne dzieło!

 

Tomasz Ogieniewski
koordynator akcji, opiekun grupy wolontariuszy

Dyżur pedagoga szkolnego:

wtorek, godz. 8:00 - 11:00

środa, godz. 8:00 - 12:00

piątek, godz. 8:00 - 11:00

tel. 24 364 77 89, sala 28

 

Dyżur psychologa szkolnego:

wtorek, godz. 8:45 - 9:45 i 11:00 - 13:00

czwartek, godz. 8:15 - 9:45 i 10:30 - 12:00

tel. 24 364 77 89, sala 28

 

Dyżur nauczycieli bibliotekarzy:

poniedziałek, godz. 8:00 - 14:00

wtorek, godz. 8:00 - 14:00

środa, godz. 8:00 - 14:00

tel. 24 364 77 91

 

Szanowni Państwo,

przedstawiam organizację pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 od 18.01.2021 r. przygotowaną na podstawie obowiązujących aktów prawnych.

Informuję również o aktualizacji Regulaminu funkcjonowania szkoły, który znajdziecie Państwo w załączniku.

 

Nauka w klasach I-III

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka w klasach I-III szkoły podstawowej będzie odbywała się stacjonarnie. Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, będzie opierała się o wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas.

Nauka w klasach IV-VIII 

Od 18 do 31 stycznia 2021 r. na obszarze kraju nadal ogranicza się funkcjonowanie szkół podstawowych w zakresie klas IV - VIII. Uczniowie tych klas kontynuują nauczanie zdalne według obowiązującego dotychczas  harmonogramu zajęć.

Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów

Świetlica dla uczniów klas I-III pracuje w godzinach 6:45 - 16:30 uwzględniając wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego.

Stołówka szkolna

Od 18.01.2021 r. wznawia pracę stołówka szkolna dla uczniów klas I - III. Jadłodajnia została podzielona na 3 strefy. Obiady będą wydawane w następujących godzinach:

 • 11:00 - 11:15 - klasy I,
 • 11:15 - 11:30 - klasy II,
 • 11:30 - 11:45 - klasy III. 

Nauka zdalna na terenie szkoły dla uczniów potrzebujących wsparcia

Rodzic dziecka z klas IV - VIII może wnioskować o umożliwienie uczniowi realizacji zajęć zdalnych w szkole, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie może uczyć się w domu.

Konsultacje dla zdających egzaminy

Dla uczniów klas ósmych będą kontynuowane konsultacje grupowe z przedmiotów egzaminacyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia będą odbywały się według dotychczasowego planu z uwzględnieniem wytycznych dotyczących reżimu sanitarnego.

Maciej Karczewski
Dyrektor Szkoły

Świąteczne życzenia przygotowane przez uczniów klasy 4b :)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 21 i 22 grudnia 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna: od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. 

Ferie zimowe: od 4 do 17 stycznia 2021 r.

Wystawienie ocen przewidywanych: do 19 stycznia 2021 r.

Wystawienie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych: do 22 stycznia 2021 r.

Zakończenie I semestru: 31 stycznia 2021 r.

Szanowni Państwo,

W ramach realizacji Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Komenda Główna Policji nagrała spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do obejrzenia spotu, który skierowany jest głównie do rodziców, i który dostępny jest pod adresem: https://mazowiecka.policja.gov.pl/ra/dzialania-policji/aktualnosci/47540,STOP-HEJTOWI-wsrod-dzieci-i-mlodziezy.html?search=6458577.

Dyżur telefoniczny pedagoga szkolnego:

piątek, godz. 8:00 - 10:00

tel. 24 364 77 89

 

Dyżur telefoniczny psychologa szkolnego:

wtorek, godz. 10:30 - 12:30

tel. 24 364 77 89

 

Dyżur nauczycieli bibliotekarzy:

poniedziałek, godz. 11:00 - 11:30 i 12:30 - 15:00

wtorek, godz. 9:00 - 15:00

tel. 24 364 77 91

W załączniku zamieszczam plan pracy pedagoga i psychologa szkolnego w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Konsultacje telefoniczne odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach pod numerem telefonu 24 364 77 89. Istnieje możliwość realizacji konsultacji stacjonarnych w budynku szkoły, ale spotkanie takie wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu z pedagogiem lub psychologiem.

Działa również grupa wsparcia dostępna pod adresem https://www.facebook.com/groups/pedagog.psychologSP11/

Plan zajęć online dla każdego oddziału oraz dostęp do aplikacji służącej do spotkań video został przesłany w dzienniku elektronicznym na konta rodziców i uczniów.

Maciej Karczewski
Dyrektor szkoły

Szanowni Państwo!

Od 26 października do 8 listopada 2020 r. zostaje wprowadzone częściowe ograniczenie funkcjonowania szkół podstawowych. Uczniowie klas IV – VIII będą realizowali zajęcia obowiązkowe z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Bardzo proszę o systematyczne sprawdzanie informacji w dzienniku, dzisiaj i jutro otrzymacie Państwo dodatkowe wiadomości dotyczące organizacji zdalnego nauczania.

Najważniejsze informacje:

 1. Materiały będą wysyłane przez nauczycieli na konta uczniów i rodziców w MobiDzienniku według dotychczasowego planu zajęć. Uczniowie w każdym dniu otrzymają materiały na wszystkie lekcje wynikające z planu zajęć klasy.
 2. Potwierdzeniem obecności ucznia na zajęciach będzie odebranie przez niego wiadomości przesłanej na konto UCZNIA w dzienniku. Uczeń ma obowiązek odebrać wiadomości od nauczycieli w danym dniu do godz. 18.00. Nieodebranie wiadomości od nauczyciela będzie skutkowało zapisaniem nieobecności na lekcji.
 3. Zajęcia online będą trwały ok. 30 minut i będą odbywały się według harmonogramu, który otrzymacie Państwo w kolejnej wiadomości.

W załączniku znajdują się zasady organizacji zdalnego nauczania w klasach IV – VIII.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły
Maciej Karczewski

Szanowni Państwo!

Od 26 października do 8 listopada 2020 r. nauka dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian. Dzieci kontynuują nauczanie w trybie stacjonarnym w budynku szkoły. 

Będą realizowane wszystkie zajęcia dodatkowe: zajęcia rewalidacyjne, logopedia, gimnastyka korekcyjna, czy zajęcia w ramach projektu unijnego. 

Bez zmian pracuje również świetlica i stołówka szkolna dla uczniów klas 1-3.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły
Maciej Karczewski

W dniu 5 października 2020 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Głosowanie na kandydatów było poprzedzone kampanią wyborczą, w trakcie której uczniowie prezentowali swoje programy.

W głosowaniu wzięło udział 215 uczniów, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 5 zgłoszonych kandydatów.  Nauczycielami nadzorującymi przebieg wyborów byli: pan Michał Krzywda – nauczyciel informatyki oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Joanna Szymborska. Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego  w skład samorządu weszły osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 w Płocku:

 1. Lena Zaborowska kl. VIII a - PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU
 2. Maria Wierkiewicz kl. VI b - zastępca
 3. Jakub Niedbała kl. VI b

Uczniowie, którzy będą wspomagali pracę prezydium Samorządu Uczniowskiego to:

 1. Zofia Zielińska kl. V a
 2. Maja Maksimik kl. VI e

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy !!!

Joanna Szymborska
Przewodnicząca SU

Jedno z pomieszczeń naszej szkolnej świetlicy, które przeznaczone jest dla najmłodszych dzieci, przeszło w tym tygodniu znaczącą metamorfozę.

Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców pozyskaliśmy sponsora, firmę FHUP ABLER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, która przekazała szkole panele podłogowe. Otrzymane wsparcie pozwoliło nam zamienić dotychczasową wykładzinę na nowoczesną i higieniczną podłogę oraz stworzyć dzieciom odpowiednie warunki do odpoczynku po lekcjach.

Za okazaną pomoc składamy serdeczne podziękowania Zarządowi FHUP Abler.

Nowa podłoga w świetlicy szkolnej
Nowa podłoga w świetlicy szkolnej
Nowa podłoga w świetlicy szkolnej
Previous Next Play Pause
1 2 3

Szanowni Państwo!

Opierając się na wytycznych MEN, MZ i GIS przygotowany został Regulamin funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r. wraz z zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.

Proszę o zapoznanie się z regulaminem i stosowanie się do określonych w nim zasad.

Maciej Karczewski
Dyrektor szkoły

W załączniku publikujemy listę uczniów, którym zostało przyznane stypendium miejskie na okres wrzesień 2020 r. - styczeń 2021 r.

Załączniki:
FileDescription
Download this file (miejskie_lista_stypendystow_IX_2020_I_2021.pdf)miejskie_lista_stypendystow_IX_2020_I_2021.pdf 

01.09.2020 r. (wtorek)

KLASY I

 

IA

IB

IC

wejście do szkoły – drzwi główne, zbiórka przed wejściem

godz. 8.20 – 8.30

godz. 9.05 – 9.15

godz. 9.50 – 10.00

powitanie uczniów i rodziców w sali gimnastycznej – dyrektor szkoły i wychowawca klasy

godz. 8.30 – 8.40

godz. 9.15 – 9.25

godz. 10.00 – 10.10

przejście wychowawcy z uczniami do klasy (rodzice pozostają w sali gimnastycznej)

godz. 8.40 – 8.55

godz. 9.25 – 9.40

godz. 10.10 – 10.25

spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami (informacje o organizacji nowego roku szkolnego, wytyczne sanitarne)

godz. 8.40 – 8.55

godz. 9.25 – 9.40

godz. 10.10 – 10.25

powrót uczniów i wychowawcy do sali gimnastycznej

godz. 8.55

godz. 9.40

godz. 10.25

zakończenie spotkania (wyjście z budynku drzwiami bocznymi przy sali gimnastycznej na parking szkolny)

ok. godz. 9.00

ok. godz. 9.45

ok. godz. 10.30

 Przydział sal:

 • IA – sala nr 13, wychowawca - p. Małgorzata Kucicka,
 • IB – sala nr 14, wychowawca - p. Małgorzata Chiszberg,
 • IC – sala nr 16, wychowawca - p. Anna Pol.

Obowiązuje zasada 1 uczeń – 1 opiekun. Proszę pamiętać o dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku szkoły. Osoby dorosłe podczas poruszania się po szkole zobowiązane są do noszenia maseczek.

 

KLASY II i III

Uczniowie klas II i III otrzymają informacje dotyczące planu zajęć i organizacji roku szkolnego 2020/2021 w dzienniku elektronicznym.

Wiadomość zostanie wysłana na konta rodziców w poniedziałek, 31.08.2020 r.

 

 KLASY IV

 

IVA

IVB

wejście do szkoły – drzwi główne,

zbiórka na chodniku przed wejściem

godz. 10.35 – 10.45

godz. 11.20 – 11.30

powitanie uczniów i rodziców w sali gimnastycznej – dyrektor szkoły i wychowawca klasy

godz. 10.45 – 10.50

godz. 11.30 – 11.35

przejście wychowawcy z uczniami do klasy, spotkanie dzieci z wychowawcą (rodzice pozostają w sali gimnastycznej)

godz. 10.50 – 11.10

godz. 11.35 – 11.55

spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami (informacje o organizacji nowego roku szkolnego, wytyczne sanitarne)

godz. 10.50 – 11.10

godz. 11.35 – 11.55

powrót uczniów i wychowawcy do sali gimnastycznej

godz. 11.10

godz. 11.55

zakończenie spotkania (wyjście z budynku drzwiami bocznymi przy sali gimnastycznej na parking szkolny)

ok. godz. 11.15

ok. godz. 12.00

 Przydział sal (piętro):

 • IVA – sala nr 30, wychowawca – p. Edyta Dzięgielewska,
 • IVB – sala nr 33, wychowawca – p. Katarzyna Juzaszek – Jaworska.

 

KLASY V-VIII

Uczniowie klas V – VIII otrzymają informacje dotyczące planu zajęć i organizacji roku szkolnego 2020/2021 w dzienniku elektronicznym.

Wiadomość zostanie wysłana na konta uczniów i rodziców w poniedziałek, 31.08.2020 r.

Całodobowa infolinia

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Miasto Płock w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 11 im. Bolesława Chrobrego w Płocku oraz Zespół Szkół Technicznych w Płocku otrzymają pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

Projekty i programy

Moje miasto bez elektrośmieci
swu
Delta klub
Helpline
fdn
Bezpieczny i niechroniony
papn
sks
baner
rowerowy_maj
logo DI