Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do nauki religii obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020.

Załączniki:
FileDescription
Download this file (SP11 - podręczniki do religii.pdf)SP11 - podręczniki do religii.pdf 

W załączniku dostępna jest wyprawka ucznia klasy I na rok szkolny 2019/2020. Wyprawkę można również otrzymać w wersji papierowej w szkolnym sekretariacie.

Załączniki:
FileDescription
Download this file (SP 11 Wyprawka ucznia klasy pierwszej 2019-2020.pdf)SP 11 Wyprawka ucznia klasy pierwszej 2019-2020.pdf 

W dniu 18 czerwca 2019 r. (wtorek) Szkoła Podstawowa nr 11, Rada Rodziców i Klub Osiedla Kochanowskiego PSML-W zapraszają wszystkich uczniów na piknik pn. „Żegnaj szkoło na wesoło”.
W ostatnim dniu zajęć roku szkolnego 2018/2019 zaprosimy nasze dzieci na „bańkowe warsztaty”, komediowy teatrzyk, zabawy i prezentacje przygotowane przez Policję, WOPR, Straż Miejską, Klub Osiedla Kochanowskiego i zaprzyjaźnionych motocyklistów.
Każdy uczestnik pikniku otrzyma kartonik soku.

 • Klasy I-III - godz. 9.00 - 10.30
 • Klasy IV-VIII - godz. 10.30 - 12.00

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. (środa) w sali gimnastycznej wg poniższego harmonogramu:

 • klasy I-III - godz. 8.30
 • klasy IV - V - godz. 9.15
 • klasy VI - VIII - godz. 10.00

Szanowni Państwo!
Informuję, że w dniach 12 – 18.06.2019 r. zostaje skrócony do 35 minut czas trwania godziny lekcyjnej (dla zajęć obowiązkowych i dodatkowych).

Powodem skrócenia czasu lekcji są wysokie temperatury powietrza zewnętrznego. Pomimo zastosowania wiatraków oraz zasłaniania rolet okiennych wysoka temperatura utrzymuje się również w salach lekcyjnych.

Obowiązujące godziny zajęć:

0. 7.20 – 7.55
1. 8.00 – 8.35
2. 8.45 – 9.20
3. 9.30 – 10.05
4. 10.15 – 10.50
I przerwa obiadowa
5. 11.05 – 11.40
II przerwa obiadowa
6. 11.55 – 12.30
III przerwa obiadowa
7. 12.40 – 13.15
8. 13.20 – 13.55

Dyrektor szkoły
/-/ Maciej Karczewski

Szanowni Rodzice!

W związku z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 13 maja 2019 r. w szkole zostaną zorganizowane spotkania dla rodziców, podczas których wychowawcy przedstawią Państwu procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

Informację o spotkaniu otrzymacie Państwo od wychowawcy klasy w dzienniku elektronicznym.

Dyrektor Szkoły
Maciej Karczewski

Szanowni Państwo,

rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 dla wszystkich kandydatów do klas I szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Płocku, rozpoczyna się 13 maja 2019 r. o godz. 10.00 i jest wspierana przez system elektroniczny.

Strona do logowania: https://ponadpodstawowe-plock.nabory.pl/

 

Harmonogram rekrutacji zasadniczej na rok szkolny 2019/2020
do klas I płockich liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia

1. Rejestracja kandydatów w elektronicznym systemie NABO:

 • 13 maja 2019 r. (od godz. 8.00) – 20 maja 2019 r. (do godz. 15.00)

2. Wybieranie preferencji i składanie wniosków w szkołach pierwszego wyboru przez wszystkich kandydatów do liceów, techników i branżowych szkół I stopnia:

 • 13 maja 2019 r. (od godz. 8.00) – 20 maja 2019 r. (do godz. 15.00)

3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego:

 • 21 - 24 maja 2019 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół

4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania:

 • 27 maja 2019 r. godz. 15.00 - ósmoklasiści
  31 maja 2019 r. godz. 15.00 - gimnazjaliści

5. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów:

 • 17 czerwca 2019 r. (od godz. 10.00) – 19 czerwca 2019 r. (do godz. 16.00)

6. W przypadku wyboru przez kandydata kształcenia w danym zawodzie, pobieranie ze szkół pierwszego wyboru prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie:

 • Od 20 czerwca 2019 r. (od godz. 8.00)

7. Wprowadzenie do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach /oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy:

 • 20 czerwca 2019 r. (od godz. 10.00) – 28 czerwca 2019 r. (do godz. 16.00)

8. Dostarczanie przez kandydatów, do szkół pierwszego wyboru, kopii dokumentów:

 • 21 czerwca 2019 r. (od godz. 12.00) – 28 czerwca 2019 r. (do godz. 16.00)

9. Ogłoszenie przez szkoły list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia:

 • 16 lipca 2019 r. godz. 12.00

10. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie, przez zakwalifikowanych kandydatów, którzy wybór kształcenia w zawodzie potwierdzą oświadczeniem:

 • 16 lipca 2018 r. (od godz. 12.00) – 18 lipca 2019 r. (do godz. 16.00)

11. Składanie przez kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu):

 • 16 lipca 2019 r. (od godz. 12.00) – 24 lipca 2019 r. (do godz. 10.00)

12. Ogłoszenie przez szkoły list przyjętych i nieprzyjętych:

 • 25 lipca 2019 r. godz. 12.00

Miło nam poinformować, że gośćmi Kuriera Mazowieckiego TVP3 emitowanego w dniu 07.05.2019 r. byli dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 11 i Szkoły Podstawowej nr 15 w Płocku.
Przedstawiciele płockich szkół rozmawiali o realizowanej w naszym mieście kampanii Rowerowy Maj, która promuje zdrowy tryb życia, zrównoważoną mobilność oraz popularyzuje rower jako środek transportu do szkoły.
Rozmowa rozpoczyna się ok. 11 minuty programu.
https://warszawa.tvp.pl/42519052/07052019

Szanowni Państwo,

już po raz trzeci włączamy się w akcję zapoczątkowaną przez miasto Gdańsk, która ma zachęcić uczniów do podjęcia regularnej aktywności fizycznej. Startujemy w poniedziałek, 06.05.2019 r.

Wszystkie klasy otrzymują plakaty, a uczniowie, którzy wyrażą chęć udziału w kampanii – książeczki  rowerowe.

Za każdy przyjazd do szkoły dziecko otrzyma dwie naklejki: jedną – okrągłą – nakleja na plakat klasowy, drugą – kwadratową – do swojej książeczki rowerowej. Rejestracja przyjazdów prowadzona będzie każdego dnia Kampanii.

Rowery i hulajnogi uczniowie zostawiają przed budynkiem szkoły zabezpieczając sprzęt przed kradzieżą (przypinają do stojaka rowerowego lub barierek wzdłuż chodnika). Rolki i wrotki będą zabezpieczone wewnątrz budynku, ale muszą być oddawane do przechowania w podpisanych workach (reklamówkach). Prosimy również o podpisanie rolek, wrotek i deskorolek nieścieralnym markerem.

W załącznikach znajdują się informatory dla rodziców przygotowane przez Urząd Miasta Płocka.

Zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w kampanii należy dostarczyć do wychowawców klas do 10 maja 2019 r.

Szanowni Rodzice!

Akcja protestacyjna zostaje oficjalnie zawieszona w dniu 27.04.2019 r. (sobota).

W dniu dzisiejszym, tj. 26.04.2019 r. (piątek) odbędzie się ostatni dzień strajku pracowników oświaty w Szkole Podstawowej nr 11.

Zgodnie z podjętą we wrześniu 2018 r. decyzją dni 29, 30 kwietnia oraz 2 maja 2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2017, poz. 1603).

W dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych świetlica szkolna pracuje w godz. 6.45 - 16.30.

Uczniowie wracają do szkoły w dniu 06.05.2019 r. (poniedziałek) i będą realizować zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne zgodnie z planem.

Bardzo dziękuję za wyrozumiałość, którą okazali Państwo podczas prowadzonej przez nauczycieli akcji strajkowej w naszej szkole.

Z poważaniem
Dyrektor szkoły

/-/ Maciej Karczewski

Szanowni Rodzice!

W związku z przekazanym stanowiskiem strony związkowej oraz Komitetu Strajkowego informuję, że strajk pracowników oświaty w Szkole Podstawowej nr 11 nie zostaje zawieszony i będzie kontynuowany w kolejnych dniach (24 - 26.04.2019 r.).

Świetlica szkolna zapewnia zajęcia opiekuńcze w godzinach 6.45 – 16.30.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły

/-/ Maciej Karczewski

Szanowni Państwo!
Informuję, że decyzja dotycząca przyszłości ogólnopolskiego protestu nauczycieli ma zapaść dzisiaj w godzinach popołudniowych na spotkaniu prezydium ZNP.
Po podjęciu decyzji przez komitet strajkowy prześlę Państwu niezwłocznie informacje o zawieszeniu lub kontynuowaniu akcji strajkowej w Szkole Podstawowej nr 11.
Bardzo proszę o ponowne sprawdzenie informacji w dzienniku elektronicznym po godz. 17.00.
Informuję również, że świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńcze w godz. 6.45 – 16.30.

Z poważaniem
Maciej Karczewski

Szanowni Państwo informuję, że w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 11 im. Bolesława Chrobrego Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w planowanym terminie, tj. w dniach 15 - 17 kwietnia 2019 r.

Dyrektor szkoły
Maciej Karczewski

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 08.04.2019 r. pracownicy Szkoły Podstawowej nr 11 przystąpili do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej.
W czasie strajku w godzinach 6.45 - 16.30 uczniowie mają zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze.
Niezwłocznie poinformuję Państwa o zawartym porozumieniu i zakończeniu akcji protestacyjnej.

Dyrektor szkoły
/-/ Maciej Karczewski

Szanowni Państwo!

Pragnę Państwa poinformować, że w przypadku decyzji o rozpoczęciu ogólnopolskiego strajku pracowników oświaty od 8 kwietnia br. (poniedziałek), pracownicy Szkoły Podstawowej nr 11 również do niego przystąpią. W przeprowadzonym w szkole referendum za podjęciem akcji strajkowej opowiedziało się 93% nauczycieli.

W dniach strajku w szkole nie będą odbywały się zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne. W związku z tym proszę, w miarę posiadanych możliwości, o zorganizowanie swoim dzieciom opieki w czasie trwającego strajku.

Jeżeli jednak nie jesteście Państwo w stanie tej opieki zapewnić, proszę o przekazanie takiej informacji poprzez wypełnienie deklaracji udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej (rodzice uczniów klas I – IV) lub przekazanie informacji o potrzebie objęcia dziecka opieką świetlicy poprzez dziennik elektroniczny wysyłając wiadomość do wicedyrektor szkoły Pani Elżbiety Żółtowskiej (rodzice uczniów klas V – VIII). Opieka będzie zapewniona w godzinach pracy świetlicy szkolnej, tj. 6.45 - 16.30.

Informacja ta jest bardzo ważna, aby dyrektor mógł prawidłowo zaplanować organizację pracy szkoły i zapewnić dzieciom odpowiednią opiekę i bezpieczne warunki pobytu w placówce.

Czas trwania strajku nie został określony, dlatego deklaracja uwzględnia dni od 8 do 12 kwietnia. Wypełniony dokument proszę zwrócić do wychowawcy najpóźniej do dnia 05.04.2019 r. (piątek). W indywidulanych przypadkach, jeżeli nie ma możliwości dostarczenia deklaracji do wychowawcy, proszę przesłać odpowiednie informacje do wychowawcy w dzienniku elektronicznym.  

Już dziś pragnę Państwu podziękować za wyrozumiałość i jednocześnie przeprosić za wszystkie utrudnienie.

Jednocześnie bardzo proszę o śledzenie informacji w mediach, czy strajk ten zostanie faktycznie rozpoczęty, gdyż cały czas trwają negocjacje pomiędzy przedstawicielami Rządu a stroną związkową. Proszę również codziennie sprawdzać informacje w dzienniku elektronicznym, gdyż w przypadku strajku - o jego zakończeniu i wznowieniu zajęć dydaktycznych zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
/-/ Maciej Karczewski

Załączniki:
FileDescription
Download this file (deklaracja rodziców - strajk.pdf)deklaracja rodziców - strajk.pdf 

Zapraszamy na zebrania z rodzicami, które odbędą się w dniach 3 - 4 kwietnia 2019 r. (środa - czwartek).

Klasa

Data

Godzina

Numer sali

1a

03.04.2019 r.

17:00

10

1b

04.04.2019 r.

16:30

11

2a

04.04.2019 r.

16:30

13

2b

03.04.2019 r.

16:30

14

3a

04.04.2019 r.

16:30

12

3b

03.04.2019 r.

17:00

16

Klasa

Data

Godzina

Numer sali

4a

04.04.2019 r.

17:00

34

4b

04.04.2019 r.

16:30

23

4c

04.04.2019 r.

16:30

27

4d

04.04.2019 r.

18:00

32

4e

03.04.2019 r.

17:00

25

5a

03.04.2019 r.

16:30

36

5b

04.04.2019 r.

16:30

22

5c

04.04.2019 r.

16:30

32

5d

03.04.2019 r.

16:30

35

6a

03.04.2019 r.

16:30

31

6b

04.04.2019 r.

16:30

30

6c

03.04.2019 r.

16:30

33

8b

04.04.2019 r.

16:30

24

8c

03.04.2019 r.

17:00

23

Z okazji Dnia Talentów serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w Szkolnym Przeglądzie Rozmaitości "Mam Talent".

  • etap I - eliminacje klasowe do 1 kwietnia 2019 r.,
  • etap II - finał szkolny - 5 kwietnia 2019 r.

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki:
FileDescription
Download this file (Regulamin Mam Talent 2019.pdf)Regulamin Mam Talent 2019.pdf 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku świętowała wczoraj jubileusz 20-lecia istnienia. Mieliśmy przyjemność gościć na tej niezwykłej uroczystości, która odbyła się w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
Odebraliśmy podziękowania od Rektora PWSZ w Płocku i upominki dla uczniów, którzy wzięli udział w konkursach plastycznych i literackich "Ja jako student przyszłości" i "Moja uczelnia w przyszłości”.
Dziękujemy za zaproszenie i gratulujemy wspaniałej Gali Jubileuszowej!

IMG_20190321_175051
IMG_20190321_192721
54436236_2195885643836008_3978073983152029696_n
54462583_2293229074260155_8888699848618934272_n
54518633_796194700754117_1810853010511757312_n
IMG_20190321_201809
IMG_20190322_080926
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 11
im. Bolesława Chrobrego w Płocku

 serdecznie zaprasza do udziału w konkursach organizowanych w ramach

Dnia Bezpiecznego Internetu 2019

 

Proponujemy konkursy przeznaczone dla uczniów klas I-VIII:

 • konkursy międzyszkolne:
 1. Konkurs multimedialny „W sieci” (klasy V-VIII).
 2. Konkurs plastyczny „Internet, jestem na tak!”  (klasy III-IV).
 • konkursy szkolne:
 1. Test wiedzy o bezpiecznym Internecie (klasy IV-VIII).
 2. Konkurs plastyczny "Mój przyjaciel INTERnecik" (klasy I-III).

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Załączniki:
FileDescription
Download this file (SP11 - DBI 2019.pdf)SP11 - DBI 2019.pdf 

"Babciu, Dziadku, wiemy, że wiecie... Kochamy Was najbardziej na świecie!" - takie hasło wyrecytowali uczniowie klasy Ia i IIIb podczas uroczystości, na którą zaprosiliśmy Babcie i Dziadków. Sala gimnastyczna, wypełniona po brzegi szacownymi seniorami, głośno oklaskiwała występy uczniów i nauczycieli. Bo razem z chórem szkolnym wystąpił zespół "Techer's Band", który zapraszał gości do wspólnego śpiewania. Chętnych nie brakowało i jeszcze długo po zakończeniu uroczystości na szkolnych korytarzach słychać było dźwięki piosenki "Gdzie się podziały tamte prywatki"...

Uczniów przygotowały Panie: Agnieszka Adamkowicz, Agata Piotrowska i Joanna Szymborska. O stronę muzyczną zadbali Panowie: Michał Krzywda i Gabriel Sieradzki.

P1140178 (Copy)
P1140188 (Copy)
P1140196 (Copy)
P1140201 (Copy)
P1140225 (Copy)
P1140233 (Copy)
P1140235 (Copy)
P1140243 (Copy)
P1140266 (Copy)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Projekty i programy

Szkoła Wspierająca Uzdolnienia
Moje miasto bez elektrośmieci
Delta klub
Helpline
fdn
Bezpieczny i niechroniony
papn
su
sks
rowerowy_maj
logo DI